Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek betreft het in kaart brengen van de verwachtingen en percepties van uw klanten. Het kan daarbij gaan om allerlei groepen klanten: sollicitanten, studenten, maar ook uw eigen medewerkers. Voor dit doel ondervraagt Sigma Research voor u de relevante doelgroep(en), door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ons doel is u te voorzien van hoogwaardig advies, waarbij de praktische toepasbaarheid voor uw organisatie centraal staat.

Voorbeelden van (lopend/afgerond) tevredenheidsonderzoek door Sigma Research zijn:

Onderzoek met betrekking tot uw sollicitanten:

  •  Welke verwachtingen hebben uw sollicitanten van uw organisatie en sollicitatieprocedure?
  •  Hoe hebben sollicitanten uw sollicitatieprocedure ervaren? Vinden zij deze rechtvaardig?
  •  Hoe beoordelen zij de communicatie door/met u over de sollicitatieprocedure en –beslissing?
  • Op basis van welke criteria beslist een sollicitant of hij bij uw organisatie solliciteert of bij uw concurrent?
  • Op basis van welke criteria beslist een sollicitant of hij uw aanbod tot een baan accepteert of dat van uw concurrent?

Onderzoek met betrekking tot uw studenten:

  • In welke mate zijn de studenten van uw organisatie tevreden met de begeleiding door uw medewerkers (docenten/studiebegeleiders/etc.)?
  • In hoeverre zijn studenten tevreden met de door hen gemaakte studiekeuze?
  • Op basis van welke criteria beslist een student of hij zich inschrijft bij uw organisatie of bij een andere opleider?

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen! Neemt u voor meer informatie contact met ons op via ons contactformulier.