Beleidsonderzoek

Beleidsonderzoek betreft het in kaart brengen van het effect van uw huidige en het eventueel door u gewenste toekomstige beleid. Dit onderzoek resulteert in kennis van en inzicht in de effecten en kosten van uw bestaande en gewenste beleid. Voor dit doel brengt Sigma Research voor u mogelijke knelpunten in de beleidsuitvoering, behoeften aan nieuw beleid en de daarvan te verwachten resultaten in kaart. Ons doel is u te voorzien van hoogwaardig advies, waarbij de praktische toepasbaarheid voor uw organisatie centraal staat.

Voorbeelden van (lopend/afgerond) beleidsonderzoek door Sigma Research zijn:

Onderzoek naar beleid ten aanzien van sollicitanten:

 • Hoe hebben sollicitanten uw sollicitatieprocedure ervaren? 
 • Hoe kijken zij na te zijn afgewezen dan wel aangenomen aan tegen uw organisatie?
 • Hoe beoordelen zij de communicatie door/met u over de sollicitatieprocedure en –beslissing?
 • Hoe kunt u uw beleid ten aanzien van deze kwesties het beste inrichten?

Onderzoek naar beleid ten aanzien van studierendement:

 • Welke factoren spelen een rol bij studievoortgang aan instellingen in het HBO/WO?
 • Hoe kunnen studenten die dreigen studievertraging op te lopen op tijd ontdekt en optimaal ondersteund worden in hun ontwikkeling?
 • Hoe kunnen studenten geholpen worden bij het maken van een optimale studiekeuze?
 • Hoe kunt u uw beleid ten aanzien van deze kwesties het beste inrichten?

Onderzoek naar beleid ten aanzien van loopbaanbegeleiding en -advies:

 • Welke factoren spelen een rol bij het zoeken naar een geschikte baan?
 • Welke groepen werkzoekenden zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kunnen de verschillende groepen werkzoekenden optimaal begeleid worden bij het zoeken naar en reageren op passende vacatures?
 • Hoe kunt u uw beleid ten aanzien van deze kwesties het beste inrichten?

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen! Neemt u voor meer informatie contact met ons op via ons contactformulier.